Kerneopgaver for Landsbyforeningen for Voervadsbro og Omegns bestyrelse.

Helt overordnet er bestyrelsens opgave:

 • At stå til rådighed, så ildsjæle ikke brænder ud – ikke myndigt, men omsorgsfuldt.
 • Sørge for at afholde Sankt Hans bål ved Nedenskov sø, juletræstænding, julefrokost samt den årlige generalforsamling.
 • Være landsbyens ansigt udad, og lægge navn / cvr nr.  til ansøgninger, samt henvendelser til / fra myndigheder.
 • Opkræve kontingent og administrere Landsbyforeningens økonomi, samt sikre at vedtægterne overholdes.
 • Koordinere kalender for aktiviteter i Voervadsbro

 

 

Visionen for bestyrelsen er:

 • være med til at præge vores landsby, og samle borgerne i Voervadsbro om forskellige emner af fælles interesse.
 • være lydhør og imødekommende overfor nye ideer og tiltag, som f.eks kan ske ved at arrangere fælles ”Temadage”, hvor alle borgere kan deltage i udvikling af fælles vision for Voervadsbro, og give input til bestyrelsens ”mission”.
 • Understøtte nye og igangværende projekter og arbejdsgrupper efter behov, og sikre vedligeholdelsesplan for sponsorerede projekter.
 • Behandle ansøgninger, søge fondsmidler til arrangementer / konkrete tiltag, så der skabes et økonomisk grundlag for aktiviteter i og for landsbyen.
 • Nedsætte ad hoc udvalg, der planlægger nye projekter til gavn for Voervadsbro
 • Tilbyde sig som facilitator for projekter og arbejdsgrupper efter behov