Flaglauget i Voervadsbro 

Vi har 20 flag i Voervadsbro by, og der er 5 faste flagdage om året:

  • 1. Januar: Nytårsdag
  • 5. maj: Danmarks befrielse
  • 5. juni: Grundlovsdag
  • 15. juni: Valdemarsdag
  • 25. december: Juledag

Derudover vil det være muligt at bestille flagene hejset i forbindelse med f.eks. runde fødselsdage, konfirmationer, konfirmation, bryllup. Prisen for det vil være kr. 300,-. Ved ønsker om dette, skal der rettes henvendelse til flaglauget senest en måned før den aktuelle data.

Vi håber, at alle vil komme til at nyde at se flagene oppe i byen.

Vi hører gerne, hvis der er begrundede ønsker om andre faste flagdage i Voervadsbro. Flaglauget vil tage stilling til alle indkomne forslag.

Kontakt til Flaglauget:  Ditte og Klaus, Holmekollen 19, tlf 22785125/ 29619016