Kurt Lykke Larsen, Merluft.dk.

Se mere på hjemmesiden

MerLuft-teknikkerne er brugbare for alle mennesker. Men særligt for mennesker der oplever ikke at have luft nok. På det punkt er mennesker med nedsat lungefunktion og sportsfolk ikke så forskellige.

For mennesker med f.eks KOL er det decideret svært at forestille sig et liv uden brug af MerLuft teknikkerne.

Alle mennesker oplever at komme i underskud af luft fra tid til anden. Om ikke andet, så når vi dyrker sport, bliver ældre eller syge.

Nogle mennesker lever store dele af deres liv uden, at havenok luft nok når de er aktive.

Det er ikke nødvendigt.