Landsbyforeningen for Voervadsbro og Omegn

blev dannet i 1988, da Brugsen i Voervadsbro blev nedlagt. 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i marts måned.

Bestyrelsen fungerer som koordinerende organ for en lang række aktiviteter og aktive arbejdsgrupper. Klik på 'arbejdsgrupper' og 'aktiviteter' på forsiden og se mere om disse.

Se bestyrelsens medlemmer her.

Se bestyrelsens kerneopgaver her

kontakt landsbyforeningen her

Skriv en tekst her