Flagning i Voervadsbro

Flaglauget i Voervadsbro er gået i luften

Der vil gennem året være 5 faste flagdage:

  • 1. Januar: Nytårsdag
  • 5. maj: Danmarks befrielse
  • 5. juni: Grundlovsdag
  • 15. juni: Valdemarsdag
  • 25. december: Juledag

Det vil være muligt at bestille flagene hejst i forbindelse med f.eks. runde fødselsdage, konfirmation, bryllup. Prisen for det vil være kr. 300,-. Ved ønsker om dette, skal der rettes henvendelse til flaglauget senest en måned før den aktuelle dato.

Vi hører gerne, hvis der er begrundede ønsker om andre faste flagdage i Voervadsbro. Flaglauget vil tage stilling til alle indkomne forslag.

Kontakt til Flaglauget:  Ditte og Klaus, Holmekollen 19, tlf 22785125/ 29619016

 

Live-streaming

LIVESTREAMING på Det Lille Røgeri 
Anette fra røgeriet tilbyder igen buffet til fordelagtig priser. Spisning starter kl. 17.30 og Livestreamningen starter kl. 19.00 (Livestreamningen er gratis)
Hvis man ønsker at spise inden foredraget skal man tilmelde sig senest lørdagen før foredraget til Det Lille Røgeri.
Røgeriet tlf.: 75 78 28 85
Pris på buffet: 100 kr.
Kaffe: 20 kr.
Kaffe og kage: 30 kr.
 
Ved tvivl spørgsmål kontakt
Connie: 25 34 83 99 eller
Svend : 29 27 68 55
 

Livestreaming i Det lille røgeri forår 2024

se programmet her