Arbejdsgruppen for bedre mobildækning v. Kjeld Søndergaard

Mobilsignal i Voervadsbro

Signalet til vores mobiltelefoner er ikke det mest stabile her i Voervadsbro. Selv om der er antenner i Dørup, Gantrup og Sdr. Vissing, så når signalet ikke herned til åen. 

SIDSTE NYT (fra Referat fra generalforsamlingen i Landsbyforeningen 13. marts 2024)!

Arbejdet med etablering af telemast har været en lang proces. Placeringen har skiftet undervejs. Der har været nabohøring, som desværre har været mangelfuld.

Seneste nyt er ”24 connect”, som sætter master op, og lejer pladserne på masten ud til teleselskaber.  Desværre vil ingen teleselskaber engagere sig i det, da landsbyen har for få aftalere.

Kjeld har sendt besked til kommunen mhp. at få Voervadsbro lagt ind i en ski- aftale, og kommunen er forpligtet til at lade en telemast i Voervadsbro indgå i en tilbudsindhentning.

Der spørges ind til en fremtidig placering af en mast. Hertil svares at placeringen på ny vil blive taget op.