LANDSBYRÅDET

Landsbyrådet er landsbyernes samlede bindeled til Horsens Kommune og er et forum for udveksling af ideer og erfaringer vedrørende landsbyforhold.

Landsbyer i Horsens Kommune er defineret som landsbyer med mindre end 500 beboere og uden offentlige serviceinstitutioner.

Medlemslandsbyer har mulighed for at søge tilskud til lokale projekter i Landsbyrådet.

Landsbyrådet består af 2 valgte repræsentanter fra hver af ca 21 landsbyer i kommunen. Valget til Landsbyrådet skal ske på et årligt borgermøde. Derudover er Horsens Kommune repræsenteret på møderne.

Voervadsbro har siden 2011 haft 2 medlemmer af rådet,og i 2024 varetages medlemsskabet via Kjeld Søndergård og Jørgen Fenger 

Der afholdes 4-6 møder om året. På møderne udveksler man erfaringer og fordeler tilskud efter ansøgning fra de enkelt landsbyer.

Se evt mere om landsbyrådet på Horsens hjemmeside her