Voervadsbro Kanolaug

Kanolauget råder over to aluminium kanoer og to turkajakker.

Reservation af kanoer og kajakker foregår ved at medlemmer booker direkte på laugets kalender.

Medlem i kanolauget kan være alle husstande - der er bosat eller er familiært tilknyttet til beboere i Voervadsbro og omegn.

For at blive medlem, skal der indbetales indmeldelsesgebyr, samt der betales et årligt kontingent. Den årlige generalforsamling bestemmer gebyr og kontingent. Pt. er indmeldelsesgebyret kr 2.000 og kontingent kr 100. Der betales ikke yderligere ved booking.

Ønsker du at blive medlem, så kontakt enten formanden eller kassereren.

Bestyrelse:

Formand Kim Bendix Olesen.                             Kimbo@energimail.dk

Kasserer Mikael Leth Jensen.                             mikael.leth.jensen@gmail.com

Menigt medlem Kaj Møller.                                 holmekollen10@fibermail.dk

Menigt medlem Svend Lindgaard Olesen.     svend-lindgaard@hotmail.com