Voervadsbro Vandværk

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag.