Voervadsbro Vandværk

Kontaktoplysninger:
Driftsansvarlig      Dennis Johansen 22 96 55 54
Formand              Kim Olesen          30 25 21 81
Kasserer              Øjvind K. Frank    21 20 86 02
Medlem               Svend L. Olesen   29 27 68 55
Medlem               Søren Pedersen   29 86 40 16

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag.