Trafikgruppen

I august 2017 blev der afholdt et borgermøde i Voervadsbro med det formål at afklare interessen for at gøre noget aktivt for at landsbyen bliver mere attraktiv at bo i. Der blev nedsat 3 arbejdsgrupper. Fysisk miljø, aktivitetsgruppen og trafikgruppen.

Trafikgruppen har 9 medlemmer og arbejder med følgende hovedtemaer: Flere cykel- og gangstier, trafikdæmpning, byporte.

Der har været taget kontakt til kommunen om diverse forhold.

I løbet af 2018 vil kommunen udarbejde et forslag til en fysisk afgrænsningsplan for landsbyen.

Gruppens arbejde vil efterfølgende tage afsæt i denne plan.