Landsbyforeningen for Voervadsbro og Omegn blev dannet i 1988, da Brugsen i Voervadsbro blev nedlagt. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen i marts måned.

Bestyrelsen fungerer som koordinerende organ for en lang række aktiviteter og aktive arbejdsgrupper. Klik på 'arbejdsgrupper' og 'aktiviteter' på forsiden og se mere om disse.

Se medlemmerne af bestyrelsen her.

Se bestyrelsens kerneopgaver her

kontakt landsbyforeningen her

Se fotos m.m. fra byens historie her