Natur-samlingsstedet

Nyt fra projekt “Natur-samlingsstedet”.
Navnet er nu ændret til: “Skoven”, for at gøre det mere “mundret”.
Det frivillige arbejde starter søndag d 19 August.
Derefter igen:
25-26 August
1-2 September
8-9 September
15-16 September
6-7 Oktober
13-14 Oktober
20 Oktober håber vi på at kunne indvie området,-mere om det senere.
Vi starter alle dagene kl 09.00, men man kan godt deltage, selv om man kommer senere.

De første opgaver består i at:
Bore huller til stolper.
Sætte stolper op.
Sætte hegn på stolper.
Lave låge til området.
Rydde krat og grene til stisystem.
Slæbe grene væk til hegn.
Lave bålplads.
Evt. sætte natur legeredskabet op.
Lave Kaffe-te-drikkevare- sandwich -kage mm

Skriv her på siden, hvornår du kan/vil deltage og hvilke opgaver du gerne vil deltage i, lige så, hvis du har legeredskaber, som du vil af med og som vil være “naturlige” i en skov.

Er der nogen som har redskaber/maskiner til brug for opgaverne, så henvend jer til Simon og Karin eller Connie og Svend

Vi håber rigtig mange vil benytte området flittigt, når det er færdigt. Og dette er IKKE afhængig af, om man har, eller hvor meget man har, hjulpet ved opbygning af området. Vi håber på længere sigt også at der bliver råd til en Shelter, så der bliver mulighed for overnatning.

Der vil også blive udfærdiget få regler/retningslinjer, for brug af området, således der tages hensyn til skoven, skovens dyr, andre dyr og alle os Voervadsbro borger, der vil bruge “skoven”

Opdateret side om byen og naturen

Se den opdaterede side om Voervadsbro by og naturen omkring Voervadsbro.

Der er et fotogalleri med mange fine gamle fotos, en kort historie om Voervadsbro, et interview med Ole Pilgaard, samt en side om naturen omkring byen med en række relevante links samt et galleri med fuglefotos taget af lokale beboere. Endelig kan man her se filmen af Voervadsbro fra oven, optaget med drone af Thomas Bo Sømod.

Livestreaming

starter igen d. 25.september 2018 i den store sal i det lille røgeri

Emnet er:

Chefbrygger Erik Lund og forskningsdirektør Zoran Gojkovic fra Carlsberg Laboratorium fortæller om professionel ølbrygning.(Med smagsprøver, derfor til 21:30).

NB: Der er entre på 30 kr. til dette arrangement med ølsmagning.

Se dato og indhold for alle foredrag i kalenderen i menu'en ovenfor.