Flagning i Voervadsbro

Flaglauget i Voervadsbro er gået i luften

Der vil gennem året være 5 faste flagdage:

  • 1. Januar: Nytårsdag
  • 5. maj: Danmarks befrielse
  • 5. juni: Grundlovsdag
  • 15. juni: Valdemarsdag
  • 25. december: Juledag

Der ud over vil det være muligt at bestille flagene hejset i forbindelse med f.eks. runde fødselsdage, konfirmation, bryllup. Prisen for det vil være kr. 300,-. Ved ønsker om dette, skal der rettes henvendelse til flaglauget senest en måned før den aktuelle data.

Vi håber, at alle vil komme til at nyde at se flagene oppe i byen.

Vi hører gerne, hvis der er begrundede ønsker om andre faste flagdage i Voervadsbro. Flaglauget vil tage stilling til alle indkomne forslag.

Kontakt til Flaglauget gennem Ole Pilgaard Andersen: 2073 3220 / 7575 4712. opapilgaard@gmail.dk

/Erling Kusk

Referat fra mødet om Landsby i bevægelse d.24.9.2020

Kære alle i Voervadsbro.

Landsbyforeningen for Voervadsbro og Omegn er blevet tildelt em portion af Horsens kommunes pulje ”Tryg Landsby”. I 2020 er der et overordnet tema for brug af midlerne formuleret som ”Landsby i bevægelse”. Det er oplagt her i Voervadsbro at tænke brugen af naturen ind i dette tema, og vores skriftlige ansøgning har da også peget på muligheden for at arbejde med naturens egne materialer i det afgrænsede og offentligt tilgængelige område ”Skoven” mellem Holmedal og Højlundvej, så her skal en del af midlerne anvendes. 

Men den fulde kreative inspiration og iderigdom skal også aktiveres, for alle pengene skal ikke anvendes i ”Skoven”.  Der blev inviteret til Idéudveksling om ”Landsby i bevægelse” i ”Skoven” torsdag den 24. september kl. 17.00

download referat fra mødet herunder.

Live-streaming 2020

Sidste nyt okt. 2020: Livestreaming i Det lille røgeri er afyst indtil videre pga coronasituationen

Se hele programmet for efterårets streaming i Det llle Røgeri her

Se mere om de offentlige foredarg her: https://ofn.au.dk/sted/