Det mobile forsamlingshus

Landsbyforeningen råder over et stort telt, "Det mobile forsamlingshus", som bruges til landsbyens arrangementer. En gruppe frivillige sørger for opsætning og nedtagning af teltet. Hvis du er interesseret i at være en del af teamet, så kontakt David Dicandi Holmekollen 1, tlf 22 32 27 22.