Bestyrelsen for Landsbyforeningen, 2023

Bestyrelsen for Landsbyforeningen i 2023 er:

Formand: Kjeld Søndergaard

Connie Christensen

Bodil Toftdal

Margit Holk

Finn Madsen, kasserer

Marlene Jørgensen

Jakob S. Bertelsen