Naturvidenskab i salen i Det lille Røgeri

Livestreaming

ansvarlig: Mikael Leth Jensen

Program for foråret 2019:

Tirsdag den 05-02-2019

Foredrag ved professor Christian Haass om hjerneforskning.
Christian Haass’ utrættelige forsøg på at forstå demenssygdommen Alzheimers har skabt grundlaget for behandlingen af en af vor tids alvorligste sygdomme hvis forekomst ventes at tredoble i løbet af de næste 30 år medmindre der findes en behandling. Af den grund har han modtaget verdens største hjerneforskningspris, The Brain Prize.
Foredraget afholdes på engelsk.

Tirsdag den 19-02-2019

Foredrag ved professor Morten Kringelbach om hjerneforskning. 
Hvad er det i vores hjerne som får os til at nyde musik, sex, mad og kunst? Hjerneforsker Morten Kringelbach har gennem en årrække brugt avancerede hjerneskanningsteknikker og computermodeller til at udforske oplevelsen af nydelse i vores hjerne. Hør om hvad der foregår i vores hjerne når vi føler nydelse og hvordan det har sikret vores overlevelse. Og hør hvordan strøm eller musik måske kan hjælpe skizofrene, krigsveteraner og forældre med fødselsdepression.
Foredraget afholdes på dansk.

Tirsdag den 26-02-2019

Foredrag ved professor Jens Hesselbjerg Christensen om klimaændringer. 
Selvom det hedder 'den globale opvarmning', rammer den i høj grad lokalt med klimaændringer som alle nationer i verden oplever på en unik måde. FNs klimarapport besvarer spørgsmål som: hvad er effekterne af den globale opvarmning? Hvordan afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os? 
Også i Danmark har vi behov for at få sat tal på hvor meget havet stiger, hvor kraftige skybrud vi skal dimensionere kloakkerne til og hvor lange og hvor varme hedebølger fremtidens somre byder på.
Foredraget afholdes på dansk.

Tirsdag den 12-03-2019

Foredrag ved professor Peter Teglberg Madsen om forskning i hvaler. 
Hvalernes forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise og kameler. For mere end 30 mio. år siden forlod disse pattedyr landjorden til fordel for et liv i vand. I mange år har forskere kun kunnet opnå indsigt i hvalernes liv ved at studere dem i den korte tid de befinder sig ved overfladen eller ved at dissekere døde hvaler og herudfra gætte sig til hvordan de lever. Men ny teknologi har i de sidste ti år givet forskerne enestående muligheder for at studere hvalernes fysiologi og adfærd langt til havs – herunder marsvinet i vores egne farvande.
Foredraget afholdes på dansk.

Tirsdag den 19-03-2019

Foredrag ved lektor Bo Holm Jacobsen om jordskælv.
Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og afslører Jordens dybe indre.
Hør om hvordan fx høj-præcise GPS-målinger og radarsatellitmålinger sammen med klassiske geologiske undersøgelser tillader bedre fastlæggelse af jordskælvsrisiko.
Foredraget afholdes på dansk.

Tirsdag den 02-04-2019

Foredrag ved professor Natalie Batalha om udforskningen af exoplaneter, dvs. planeter som kredser om andre stjerner end vores egen Sol og om muligheden for liv på disse exoplaneter.
Natalie har været ansat som Mission Scientist hos NASAs Ames Research Center og havde ansvaret for at søge efter exoplaneter med NASAs rumteleskop Kepler.
Time Magazine udnævnte i 2017 Natalie til at være én af de mest indflydelsesrige personer i verden pga. hendes bidrag til udforskningen af beboelige exoplaneter.
Foredraget afholdes på engelsk.

Tirsdag den 09-04-2019

Foredrag ved professor Kari Tanderup om behandling af cancer med stråler.
Kræft er en alvorlig sygdom, men moderne behandling med kirurgi, stråler og medicin betyder at seks ud af ti kræftpatienter overlever kræft i mindst fem år.
I foredraget vil du høre om den fysik der ligger til grund for at stråler kan være nyttige til behandling af kræft. Klinisk forskning giver os løbende ny viden om strålernes virkning på kræft og på vores krop, og du vil høre hvordan forskerne til stadighed udvikler teknologier til at gøre stråler mere fokuserede så flere patienter kan helbredes med strålebehandling mens byrden af bivirkninger mindskes. Hør også om nyeste skud på stammen: den store, nye danske accelerator som fra 2019 vil yde cancerpatienter avanceret, mere skånsom strålebehandling med protoner.
Foredraget afholdes på dansk.

 

Programmet for foråret 2019 kan også ses ses her på Universitetets hjemmeside.