Flaglauget i Voervadsbro er gået i luften

Nu skal vi have gang i vore 20 flag i Voervadsbro by. Fire beboere i Voervadsbro mødtes mandag d. 25.11.2019 og fik igangsat en organisering og etableret et regelsæt for Flaglauget i Voervadsbro.

Der vil gennem året være 5 faste flagdage:

  • 1. Januar: Nytårsdag
  • 5. maj: Danmarks befrielse
  • 5. juni: Grundlovsdag
  • 15. juni: Valdemarsdag
  • 25. december: Juledag

Der ud over vil det være muligt at bestille flagene hejset i forbindelse med f.eks. runde fødselsdage, konfirmationer, konfirmation, bryllup. Prisen for det vil være kr. 300,-. Ved ønsker om dette, skal der rettes henvendelse til flaglauget senest en måned før den aktuelle data.

Vi håber, at alle vil komme til at nyde at se flagene oppe i byen.

Vi hører gerne, hvis der er begrundede ønsker om andre faste flagdage i Voervadsbro. Flaglauget vil tage stilling til alle indkomne forslag.

Kontakt til Flaglauget: Kontakt til Flaglauget:  Ditte og Klaus, Holmekollen 19, tlf 22785125/ 29619016