Voervadsbro Kanolaug

Kanolauget råder over to aluminium kanoer og to turkajakker.

Reservation af kanoer og kajakker foregår ved at medlemmer booker direkte på laugets kalender.

Medlem i kanoluget kan være alle husstande - der er bosat eller er familiært tilknyttet til beboere i Voervadsbro og omegn.

For at blive medlem, skal der indbetales indmeldelsesgebyr, samt der betales et årligt kontingent. Den årlige generalforsamling bestemmer gebyr og kontingent. I 2020 er indmeldelsesgebyret kr 2.000 og kontingent kr 100. Der betales ikke yderligere ved booking.

Ønsker du at blive medlem, så kontakt enten formanden eller kassereren.

Bestyrelse 2020:

Formand Kim Bendix Olesen.                             Kimbo@energimail.dk

Kasserer Mikael Leth Jensen.                             mikael.leth.jensen@gmail.com

Menigt medlem Kaj Møller.                                 holmekollen10@fibermail.dk

Menigt medlem Svend Lindgaard Olesen.     svend-lindgaard@hotmail.com