Nordvestgruppen

Baggrund

Horsens Kommunes byråd nedsatte i januar 2010 et Bæredygtighedsudvalg.

Formålet var bl.a. at kortlægge de lokale ressourcer, der vil kunne medvirke til bæredygtighed i de små og mellemstore landsbyer og det åbne land i kommunen.

Området Addit-Sdr. Vissing-Voervadsbro blev udpeget som pilotprojekt.

Indledningsvist kontaktede udvalget personer fra foreningslivet i Sdr. Vissing og Voervadsbro og der blev i foråret 2011 afholdt et par indledende orienterende møder mellem kontaktpersonerne, embedsmænd og medlemmer fra udvalget.

Bæredygtighedsudvalget inviterede beboerne fra området til et borgermøde d. 19. september 2011.Mødet blev afholdt i Voervadsbro. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe af borgere fra området.

 

Nord-Vest Gruppen

Gruppen afholdt 2. oktober 2011 et indledende møde.

Gruppen bestod oprindeligt af 13 medlemmer, men nogle er gået fra og nye er kommet til.

Man valgte at kalde sig Nord-Vest Gruppen.

Gruppen udarbejdede et notat, dateret april 2012, med hovedtemaerne:

  1. Sammenhængskraft og fremtidssikring.
  2. Trafik.
  3. Natur og turisme

Notatet var tænkt som et idékatalog med både konkrete tiltag og idéer, der kunne tjene som inspiration for gruppen eller andre grupper, der findes eller senere kunne opstå i lokalområdet.

Politikerne i byrådet tog meget positivt imod notatet og det har foreløbig givet sig udslag i 2 ting:

1). Voervadsbro fik bedre forhold for fodgængere og cyklister på Holmedal samt trafikdæmpende bump gennem byen.

2). Der blev stiftet et Grønt partnerskabsprojekt der med diverse tilskud og frivilligt arbejde skulle afmærke stier og opsætte bord-bænkesæt i hele området (Sukkertoppen-Klostermølle-Sdr. Vissing). Det sidste var ved Nedenskov sø. Beboerne i området har lagt mange frivillige timer i arbejdet. Det er også foreløbig blevet til et nyt kanooptagningssted på Gudenåen lige før Klostermølle.

Nord-vest Gruppen vil fortsætte, både med nye konkrete projekter, men også som paraplyorganisation for andre grupper i området, der vil arbejde med bæredygtighed for vort lokalsamfund.

 

Nordvestgruppen:

kontakt: Kaj Møller tlf. 40 34 86 14

0 kommentar(er)

Skriv kommentar